ציוד כיבוי אש -כל בו אש
דף בית בן לקוחותינו כיבוי אש ציוד כיבוי אש ותקן 129 צור קשר
ציוד כיבוי אש ציוד כיבוי אש ותקן 129
לגבי ציוד כגון מטפים שניתן לשאת ממקום אחד למשנהו פורסם על ידי מכון התקנים בשנת 2008 תקן 129 חלק אחד : תקן זה קובע כללי בקרה שוטפת וכללי תחזוקה של מטפים מיטלטלים במקום הימצאם. כמו כן קובע התקן דרישות למילוי חוזר של המטפים. חלקו השני והנוסף של התקן משנת 1996 דן בהתאמה של מטפים מיטלטלים לדרגת השרפה, בהתקנתם ובסימונם.התקן חל על מטפים שחלים עליהם תקנים ישראליים.

לפני רכישת מטפים מהסוג הנל - התנהלו במשנה זהירות ושימרו מרחק מחברות קקיונית או לא מוסמכות. הקפדה על ציוד תקין העומד בדרישות התקן ובחירת חברה אשר מוסמכת לכך חשובה מאוד בכדי להמנע מצרות וסיכון חיי אדם ורכוש.
כל בו אש - מוסמכים על ידי מכון התקנים היתר מספר 1142
הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או בקשה 08-6409968 0505-560813

תקני בטיחות האש הינם חלק מתקנות התכנון והבנייה או שהם תקנים מחייבים.
באחריות המתכננים והאחראים על בטיחות הבניינים לפעול בהתאם לדרישות המפורטות בהם.
מכון התקנים הפיק תקליטור ובו מקבץ של כל התקנים הישראליים בתחום כולל:
• תכן מבנים לעמידותם בפני שרפה ( תקנים לסיווג חומרי בנייה לפי תגובותיהם בזמן שרפה, דרישות עמידות אש לבניינים ומרכיבי בניין שונים, חומרי הגנה של רכיבי הבניין מפני אש).
• מערכות גילוי והתרעה של אש ועשן, לרבות התקנתן ותחזוקתן.
• מערכות כיבוי אש התקנתן ותחזוקתן ( כדוגמת מטפים, הידרנטים, מתזים וכדומה).
התקליטור נמכר במסגרת מינוי שנתי/תלת שנתי וכולל עדכונים רבעוניים.

לכל המעוניין ללמוד ולהתמקצע בנושא ניתן לרכוש את התקליטור באתר מכון התקנים הישראלי

ציוד כיבוי אש - כל הזכויות שמורות לכל בו אש באר שבע     colbofire@gmail.com אימייל : www.colbo-fire.com